היום, שני 7.12.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מעמד החינוך הממלכתי המשלב), התשפ"א–2020 של ח"כ צבי האוזר (דרך ארץ). הצעת החוק מבקשת השוות את מעמדו של…
היום, שלישי 22.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התשפ"א–2020 של ח"כ משה גפני (יהדות התורה). הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק ולקבוע…
היום, שני 24.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – ייצוג הולם לנשים בהרכב האסיפה הבוחרת), התש"ף–2020 של ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת…
היום, שני 27.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התש"ף–2020 של ח"כ שרן השכל (הליכוד). הצעת החוק…
היום, שני 27.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התש"ף–2020 של ח"כ שרן השכל (הליכוד). הצעת החוק מבקשת לקבוע…
היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התש"ף–2019 של ח"כ שרן השכל (הליכוד). הצעת החוק…
הצעת חוק זו של ח"כ בני בגין (הליכוד) מבקשת בכדי להשלים את החקיקה בהתאם לאמור בהכרזת העצמאות ועל פי רוחה, לתקן את חוק היסוד ולהוסיף לו את התיבה הנכללת בהצעת…
ביום 28/02/2018 הונחה על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4) (סמכות בין-לאומית בתביעה לגירושין), התשע"ח2018. ביום 28/02/2018 הונחה על…
שינוי גודל גופנים