היום, שני 7.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה), התש"ף–2020 של ח"כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי גם בתי…
היום, שני 29.12.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון ביטול החוק). הצעת חוק זו מבקשתלבטל את חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי,…