היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון – איסור טיפולי המרה), התש"ף–2019 של ח"כ פנינה תמנו-שטה (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לאסור על טיפולי המרה ולהעניש…
היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שבת יום המנוחה, התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לקבוע ולחזק את יום השבת כיום המנוחה הממלכתי…
היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ערר על החלטת שר הפנים לעניין חוקי עזר), התש"ף–2019 של ח"כ מיקי לוי (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת…
היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסדרת התפילה בכותל המערבי, התש"ף–2019 של ח"כ מיקי לוי (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לעגן את המתווה בחקיקה ראשית כדי להבטיח…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019 של ח"כ יעל גרמן (כחול…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019 של ח"כ עפר שלח (כחול לבן). הצעת החוק…
היום, שני11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019 של ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת להחיל על…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התש"ף–2019 של ח"כ יעל גרמן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לקבוע בחוק העונשין עבירה פלילית שעניינה איסור…
שינוי גודל גופנים