הצעת החוק של חבר הכנסת יואל רזבוזוז (יש עתיד) ואחרים, מבקשת לפתור את המצב הלא שוויוני החל כיום בתחום הנישואין, ולפיואלו שאינם יכולים להינשא בישראל נאלצים לשלם אלפי שקלים רק…
על רקע מספר אירועים שנוים במחלוקות אשר עוררו ביקורת ציבורית רבה על האופן בו מנוהלת רחבת הכותל המערבי ע"י הרב שמואל רבינוביץ', וחברות הכנסת רחל עזריה (כולנו) ומיכל בירן (המחנה…
בתאריך ה-22.1.2018 הניחו חברי הכנסת אברהם נגוסה (הליכוד) ורחל עזריה (כולנו) את הצע"חהצעת חוק ביטוח אחריות מקצועית למוהלים, התשע"ח2018. הצע"ח מבקשת להבטיח כי עריכת ברית מילה על ידי מוהל תיעשה…
ח"כ רחל עזריה (כולנו) הגישה השבועהצעת חוק חדשה המבקשת להסדיר את כהונת הממונה על הכותל המערבי ורחבתו ולקבוע נהלים לאישור או דחיה של קיום אירוע במרחב. זאת בין השאר בעקבות…
מוצע בהעצת חוק זולהסדיר את סמכויותיה של הוועדה ולעגן את פעילותה בחקיקה. בנוסף, כדי לאפשר למוהלים שכבר קיבלו הסמכה בעבר להירשם מחדש לתחום, מוצע לקבוע כי מי שהיה מוהל מוסמך…
פ/2353/20 הצעת חוק השבת, התשע"ו–2015 סוגיית השבת ומימוש הערכים הטמונים בה היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית. הצעת החוק מבקשת להתמודד עם סוגייה זו ולקבוע יסודות להסדר…
בשנים האחרונות החברה הישראלית עדה להתפתחות של תרבות יהודית-ישראלית, הנשענת על אדני תרבות יהודית מסורתית, ומוצאת את דרכה לתרבות העכשווית.בהצעת חוק זו, מוצע להביא לחלוקה שוויונית של כספי התמיכה, באופן…