הצעת חוק זו, של ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת)מבקשת להציע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית…
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ז2017 של חברי סיעת המשותפת מבקשתהביא להעלאת מודעות האסירים לזכותם הבסיסית לביקור של אנשי דת על…
לפי הצעת החוק שהגישו ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת), עליה חתומים ח"כים נוספים מהרשימה המשותפת, מועדי בחינות במוסדות חינוך לא ייערכו בחגים ומועדים של האוכלוסייה הערבית- העדות המוסלמיות, הנוצריות והדרוזיות.…
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות), התשע"ו2015 הצעת חוק זו נועדה להבטיח ייצוג הולם לנשים בכנסים, בהרצאות ובימי עיון המתקיימים במגזר הציבורי במובנו הרחב. בנוסף…
הצעת חוק הפרשנות (תיקון הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ו2016 בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה,…
ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת מטעם "הרשימה המשותפת"- דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין, עבדאללה אבו מערוף, עבד אל חכים חאג' יחיא וטלב אבו עראר, דנה באפשרות…
ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה, אעידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין ועבדאללה אבו מערוף מהרשימה המשותפת, דנה בתשלומים הגבוהים הנדרשים בבית הדין לענייני משפחה לעומת התשלום הנמוך…
הצעת חוק זו של ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת) מבקשת להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לביצוע החוק, ובכלל זה לקבוע שקו שירות כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל…
שינוי גודל גופנים