הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"ב–2012 חוק גיל הנישואין, התש"י–1950 (להלן – החוק), מעמיד את גיל הנישואין בישראל על שבע-עשרה שנים לקטינים ולקטינות. לפי החוק, נישואיהם…
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ב–2012 אחת השיטות להעלאת ייצוגן של נשים בפוליטיקה, אשר הוכחה כשיטה יעילה במדינות רבות, היא קביעת מכסה לייצוג הולם…
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות), התשע"ב–2011 מקומן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, ובכלל זה השלטון המקומי, לא משתווה לזה של הגברים. על…
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון שינוי שבוע העבודה), התשע"ו2016 של חברי הכנסת חנין ותומא-סלימאן יוזמים: חברי הכנסתדב חנין עאידה תומא סלימאן פ/2968/20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון שינוי…
חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרות משותפות…
הצעת חוק זו, של ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת)מבקשת להציע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית…
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ז2017 של חברי סיעת המשותפת מבקשתהביא להעלאת מודעות האסירים לזכותם הבסיסית לביקור של אנשי דת על…
לפי הצעת החוק שהגישו ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת), עליה חתומים ח"כים נוספים מהרשימה המשותפת, מועדי בחינות במוסדות חינוך לא ייערכו בחגים ומועדים של האוכלוסייה הערבית- העדות המוסלמיות, הנוצריות והדרוזיות.…
שינוי גודל גופנים