היום, שלישי 22.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התשפ"א–2020 של ח"כ משה גפני (יהדות התורה). הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק ולקבוע…
היום, שני 14.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התש"ף–2020 של ח"כ משה גפני (יהדות התורה). הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק ולקבוע…
אתמול, רביעי 26.8.2020 עלתה להצבעה במליאה בקריאה טרומית הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה), התש"ף–2020 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת צמצם את זכויות בני המשפחה…
היום, שני 29.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה), התש"ף–2020 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת  צמצם את זכויות בני המשפחה הנכנסים…
היום, שני 27.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התש"ף–2020 של ח"כ מתן כהנא (ימינה). הצעת החוק מבקשת מוצע לקבוע בחוק כי במניין…
היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – התקנת מנגנון שבת למשאבות מים), התש"ף–2020 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בכל…
היום, שני 6.7.2020 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג) של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי האחריות לשמירת…
היום, שני 15.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כללים אחידים למתן תעודת הכשר), התש"ף–2020 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת להסמיך את…
שינוי גודל גופנים