תוצאות הצבעה

בעד
בעד
39
נגד
נגד
43
היום, רביעי 31.10.2018 נפלה בקריאה טרומית הצעת חוק נישואין אזרחיים בישראל התשע"ה-2015 של ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) ברוב של 45 מתנגדים אל מול 41 תומכים. בין התומכים בחוק בניגוד…
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – צווי הגבלה נוספים), התשע"ב–2011 כיום נמצאים בבתי הכלא מספר סרבני גט. הניסיון מלמד כי חלק מסרבני גט אלה…