בצעת חוק זו של ח"כ ציפי לבני (המחנה הציוני) מבקשת כי כל יתר חוקי היסוד יפורשו לאור העקרונות החוקתיים שבמגילת העצמאות. הכנסת העשרים יוזמת: חברת הכנסתציפי לבני פ/5748/20 הצעת חוק-יסוד:…
היהודים הקראים הם בני זרם דתי עתיק בן מאות שנים, המאמינים בתורה שבכתב בלבד, לה כפופים גם חכמי ההלכה, ולכן מאמינים כי אין לתורה שבעל-פה ולדברי הרבנים כל תוקף מחייב…
מגילת העצמאות, חוקי היסוד וחוקי מדינת ישראל קובעים כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. קביעה זו מהווה מקור השראה ויעד לאומי לפיהם ניתן ליצור חיבור בין הערכים וההסדרים היהודיים…
מתוקף תפקידו נדרש רב עיר להוות סמכות הלכתית לכלל תושבי עירו ולדאוג לשירותי דת לכלל הציבור. גיל הפרישה של רבני ערים עומד היום על שבעים שנים ומועצת הרבנות הראשית רשאית…
הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג) על פי הנהוג כיום, זוג המעוניין להינשא יכול להירשם רק בלשכת הרבנות שבאזור המצוין בתעודת הזהות של…
ביום רביעי ה-10.1.2018, על רקע אישור חוק המרכולים יום קודם, דנה מליאת הכנסת בהצע"ח: חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית) של ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה…
את הצעת החוק הגישו חברות הכנסת קסניה סבטלובה ומיכל בירן. בדברי ההסבר לחוק נכתב: "רבבות ישראלים לא רוצים או לא יכולים להינשא בדרך היחידה שמאפשר החוק הישראלי, ועל כן המצב…