היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים שומרי שבת), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד). הצעת החוק מבקשת לאפשר למועדוני ספורט להודיע לארגונים המאגדים…
היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד). הצעת החוק מבקשת להנחיל לדורות…
הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה במקום יום שישי, התשע"ג–2013 חוק זה מציע להוסיף את יום ראשון כיום מנוחה, להוסיף חצי יום עבודה בימי שישי ועוד חצי שעת עבודה…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
1
כיום, לפי "חוק נהרי" (תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי), רשויות מקומיות מחויבות לממן מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בשיעור של 75% מהמימון הניתןלמוסדות חינוך רשמיים, עם אופציה למימון של…
הצעת חוק זו של ח"כ בני בגין (הליכוד) מבקשת בכדי להשלים את החקיקה בהתאם לאמור בהכרזת העצמאות ועל פי רוחה, לתקן את חוק היסוד ולהוסיף לו את התיבה הנכללת בהצעת…
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה), התשע"א–2011 מאות אלפי אזרחים בישראל, באזורי הגליל, הנגב, ירושלים, ומקומות אחדים במרכז הארץ, סובלים באופן שיגרתי ויומיומי מרעש…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
2
הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8) מהות החוק: "לכן אנחנו בחוק הזה קובעים שתקום מערכתמינהלית – היא יכולה להיות ממוחשבת, היא יכולה להיות אחרת…
ראשי סיעות הקואליציה הביעו היום (א') הסתייגות מיוזמת המפלגות ש"ס ויהדות התורה לקדם חוק יסוד שמטרתו להכיר בלימוד תורה כערך יסוד במדינה, כך לפי פרסום באתר 'וואלה'. הביעו במיוחד את…
שינוי גודל גופנים