היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) של ח"כ יואב קיש (הליכוד). הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה, לראשונה, כי רק לבית המשפט העליון סמכות לדון…
היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התש"ף–2019 של ח"כ שרן השכל (הליכוד). הצעת החוק…
היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – חינוך לשוויון מגדרי חובה), התש"ף–2019 של ח"כ קרן ברק (הליכוד). הצעת החוק מבקשת כי שר החינוך ידווח…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור מתן טיפול המרה לקטין), התש"ף–2019 של ח"כ קרן ברק (הליכוד). הצעת החוק מבקשת אסור על ביצוע טיפול…
היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים שומרי שבת), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד). הצעת החוק מבקשת לאפשר למועדוני ספורט להודיע לארגונים המאגדים…
היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד). הצעת החוק מבקשת להנחיל לדורות…
הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה במקום יום שישי, התשע"ג–2013 חוק זה מציע להוסיף את יום ראשון כיום מנוחה, להוסיף חצי יום עבודה בימי שישי ועוד חצי שעת עבודה…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
1
כיום, לפי "חוק נהרי" (תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי), רשויות מקומיות מחויבות לממן מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בשיעור של 75% מהמימון הניתןלמוסדות חינוך רשמיים, עם אופציה למימון של…
שינוי גודל גופנים