תוצאות הצבעה

בעד
בעד
25
נגד
נגד
43
היום, רביעי 8.7.2020 הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף-2020, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ (מרצ) נפלה ברוב של  43 מתנגדים אל…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
27
נגד
נגד
47
היום, רביעי 8.7.2020 הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף-2020, של חבר הכנסת עפר שלח (יש עתיד) נפלה ברוב של  48 מתנגדים…
היום, שני 20.4.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התש"ף–2020 של ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ). הצעת החוק מבקשת…
היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף–2020 של ח"כ תמר זנברג (מרצ). הצעת החוק מבקשת לאסור בחוק העונשין פעולות…
היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת), התש"ף–2020 של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס). הצעת החוק מבקשת להסדיר בחוק את אופן…
היום, שני 6.7.2020 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג) של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי האחריות לשמירת…
היום, שני 18.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התש"ף–2020 של ח"כ…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
21
נגד
נגד
42
היום, רביעי 1.7.2020 עלתה להצבעה במליאת הכנסת הצעת החוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת), התש"ף–2020 של ח"כ אלעזר שטרן (מפלגת יש עתיד- תל"ם). הצעת…
שינוי גודל גופנים