בתאריך ה-19.12.2016 הניחו חברי הכנסת דוד ביטן (הליכוד) ומוטי יוגב (הבית היהודי) את הצעת החוק למניעת מפגעים (תיקון מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז2016 המבקשת להגביל את עוצמת הרעש…
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה), התשע"ד–2013 החוק המוצע מביא תפיסת עולם לפיה חופש הדת לא צריך להוות גורם בפגיעה באיכות החיים, ומציע כי…