"…בכוונתי לשאת שני דגלים בפעולותיי הציבוריות. מצד אחד לטפל כמיטב יכולתי בהובלה ובשיתוף בבעיות הבוערות לכלל אזרחי ישראל בכל נושא צמצום פערים חינוכיים, שוויון חברתי, שירות שווה בנטל, נושא מחפשי…