כזכור, לפי הצעת החוק "ברית הזוגיות האזרחית" של יש עתיד יתאפשרונישואים אזרחיים בישראל, לרבות זוגות חד-מיניים. אולם, הצעת החוק טרם עברה וכיום נישואים חד מיניים אסורים בישראל. זאת, כיוון שהסמכות…
ימים רבים אני מהרהרת ביני לביני: היום, אחרי שלושים שנות עבודה בבתי המדרש הישראליים, כיושבת ראש עלמא ומתוך בניית אגף התרבות והחינוך בספריה הלאומית האם ראוי לצאת מבית המדרש, מסביבת…