סדר היום: קידום מודעות נשים בישראל לפוריותן פרוטוקול: היו"ר רונית תירוש: הדיון מתקיים משום שהובא לידיעתי שהנושא של פוריות נשים בישראל לוקה בחסר, מבחינת הטיות שיש בציבור הרחב, באשר למידע…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
11
הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון – הפעלת צו הגבלה), התשע"א–2011 ההצעה עברה לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט ברוב של 13 בעד 0 נגד ו-0…