אתמול, שני 12.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זו של ח"כ יעל גרמן (יש עתיד) עליה חתומים שאר חברי המפלגה. הצעת חוק זו, מבקשת לקבוע כי כל זוג שרוצה…
אתמול, שני 18.06.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון כשירות מאמץ) של ח"כ יעל גרמן וסיעת יש עתיד. הצעת חוק זו מבקשתלבטל את ההפליה בין המבקשים לאמץ…
"מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה'סטטוס קוו' כעוגן המרכזי לעיצוב מערכת היחסים שבין דת למדינה. ברבות השנים הפכו ההסדרים לחלקיים ולא מספקים, כשחלקם אף סותרים…
את הדברים אמר ח"כ צור בדיון שנערך בועדת הפנים והגנת הסביבה בתאריך 21/7/14 בנושא "הגבלת מכירת מוצרים ושירותים בבתי העלמין". הועדה דנה בהצעת החוק אותה יזם ח"כ עפר שלח ובהשלכותיה,…
הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון – סמכויות הוועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה), התשע"ד–2014 מוצע להרחיב את סמכויות הוועדה ממלכתית לשמיטה ולשנות את הרכבה, כך שייווצר איזון נכון בין ערכיה…
ועדה לביקורת המדינה דנה בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה. דוח מבקר המדינה 63ג' עמ' 3 מציגמחדל חמור של המדינה. יוסף שפירא מבקר המדינה: "קליטת קהילת יוצאי אתיופיה, הינו נושא חשוב".…
הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ד–2013 כיום, במדינת ישראל, הדרך היחידה ליצור מסגרת משפחתית מוכרת על פי חוק היא בהתאם לדין הדתי, בהתאמה לדתם של בני הזוג. מציאות זו פוגעת…
שינוי גודל גופנים