"לא מעט צביעות מלווה את הדיון בנושא "הנשיאה בנטל". האם מתקיים שוויון כיום בין ציבור המתגייסים? האם אנחנו מודעים לעלויות הכספיות המתחייבות מגיוס החרדים והרחבת התקנים לשירות הלאומי/אזרחי? האם אנחנו…