סדר היום: הערכה שנתית של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי 2011-2012 – המצב והמגמות בקהילות היהודיות בעולם ובישראל פרוטוקול: היו"ר עינת וילף: צהריים טובים. אני פותחת ישיבה של ועדת המשנה…