תוצאות הצבעה

בעד
בעד
41
נגד
נגד
48

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
42
נגד
נגד
47

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
40
נגד
נגד
56

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
50
נגד
נגד
56

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
53
נגד
נגד
58

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
48
נגד
נגד
55

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
30
נגד
נגד
40
נמנע
נמנע
1

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
31
נגד
נגד
39
היום, שני 29.12.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון ביטול החוק). הצעת חוק זו מבקשתלבטל את חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי,…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
60
נגד
נגד
53
נמנע
נמנע
1
שינוי גודל גופנים