ביום ד', 15 ביוני 2022 ט"ז בסיוון תשפ"ב, הועלתה בפני מליאת הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (סמכות שיפוט בהסכמה) של ח"כ אבי מעוז (הציונות הדתית). כאמור, זו הפעם…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
55
נגד
נגד
55
ביום ב', 6 ביוני 2022 ז' בסיוון תשפ"ב, העלתה הממשלה לאישור מליאת הכנסת את מינויו של סגן השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) לשר לשירותי דת. לאחר שלא הושג רוב…
ביום ד', 11 במאי 2022, י' באייר תשפ"ב, הועלתה בפני מליאת הכנסת הצעת חוק הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני…
ביום ב', 9 במאי 2022 ח' באייר תשפ"ב, אישר וחתם השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) על עדכון התקנות לבחירת רבני ערים ורבני מועצות מקומיות. בין חידושי התקנות החדשות ובשונה…
ביום א', 6 במרץ 2022 ג' באדר ב' תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה על ידי השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה), טיוטת הצעת חוק בתי דין רבניים (סדרי…
ביום א', 20 בפברואר 2022, י"ט באדר א' תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה טיוטת הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), על…
ביום ד', 09 בפברואר 2022, ח' באדר א' תשפ"ב, הועלתה בפני מליאת הכנסת הצעת חוק הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי…
ביום ד', 09 בפברואר 2022, ח' באדר א' תשפ"ב, פרסמו השר לשרותי דת מתן כהנא (ימינה) והנהלת בתי הדין הרבניים טיוטת תקנות הטוענים הרבניים להערות הציבור. התקנות הללו עוסקות במבחנים…
ביום ב', 07 לפברואר 2022, ו' באדר א' תשפ"ב, פרסם השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה), טיוטת תקנות לחוק שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) להערות לציבור. וזאת כחלק מן המדיניות…
השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) פרסם את תזכיר חוק מערך הגיור התשפ"ב-2022 להערות ציבור. חוק זה יביא לשינוי במערך הגיור הממלכתי. מדובר על הרחבת מערך הגיור באופן שבנוסף על…