היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – מסלולי לימוד נפרדים), התש"ף–2019 של ח"כ יעקב מרגי (ש"ס). הצעת החוק מבקשת להבהיר כי מוסד להשכלה גבוהה…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – גזענות נגד קבוצה דתית), התש"ף–2019 של ח"כ משה ארבל (ש"ס). הצעת החוק מבקשת לקבוע בהגדרת "גזענות" כי זו…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק להסדרת שירותי ההשגחה על הכשרות, התש"ף–2019 של ח"כ משה ארבל (ש"ס). הצעת החוק מבקשת להסדיר את אופן מתן שירותי ההשגחה על…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
74
נגד
נגד
45
אתמול, רביעי 29.5.2019 עם פקיעת המנדט להרכבת הממשלה שראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל מהנשיא, הצעת החוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה שנייה ושלישית, ברוב של 74 תומכים אל מול 45 מתנגדים.…
שינוי גודל גופנים