היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – מניעת ריבוי נישואין), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת להילחם…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סמכות בענייני גיור), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת להסדיר את סוגיית…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום כזרע ישראל), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי תושב שהוא…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – פתיחת אזורי הכשרות), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת להבחין בין שלושה…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת…
היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מידע גנטי (תיקון – איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), התש"ף–2019 של ח"כ אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו). הצעת…
היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף–2019 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרים שבהם השחתת מודעה…
היום, שני 2.12.2019 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום חסר דת), התש"ף–2019 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו). הצעת החוק מבקשת לאפשר לבן לאב יהודי…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף–2019 של סיעת ישראל ביתנו הצעת החוק מבקשת להסדיר הפעלה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, כדי…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר ומועצה מקומית), התש"ף–2019 של סיעת ישראל ביתנו. הצעת החוק מבקשת להחזיר…