היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת ראוי להחיל…
היום, שני הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – משך כהונת רב עיר), התש"ף– 2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת להגביל את משך…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – הבטחת פלורליזם דתי), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת להבטיח את חופש…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת לבטל את ההתייחסות…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת להוסיף לסעיף…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הפליה בשל מין, נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת להרחיב…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – פיקוח על מחירי תעודת הכשר), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת כי השר…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – ביטול החוק), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת לבטל את חוק הרבנות הראשית…
היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הנחה ברכישת קבר זוגי), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת לקבוע כי הרוכש…
היום, שני 2.12.2019 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת על מנת למנוע מצעירים…
שינוי גודל גופנים