בתאריך ה13.2.2017 הניחו ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) וקבוצת חברי כנסת את הצעת חוק הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז2017 המיועדת להבטיח רחבת תפילה באזורה הדרומי של רחבת…
בפאנל בנושא תעסוקת חרדים אשר התקיים במסגרת וועידה הכלכלית למנהלי עמותות וארגונים במגזר החרדי-דתי שהתקיימה ברמת גן, ח"כ טרכטנברג מסיעת המחנה הציוני העלה שהפוטנציאל הטמון בציבור החרדי הוא עצום, ראוי…
ראשית, ח"כ טרכטנברג הצהיר שאינו רואה את המהלך של פניית המחנה הציוני ומפלגת העבודה לקהלים חדשים כמהלך שיווקי. אלא, מתוך הבנה ש: "הגיע העת שהזיקה ליהדות ולמסורת תהווה אחד מאבני…