ביום 28/02/2018 הונחה על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4) (סמכות בין-לאומית בתביעה לגירושין), התשע"ח2018. ביום 28/02/2018 הונחה על…
בהצעת החוק של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) וח"כיות מסיעות יש עתיד, הליכוד, כולנו, והמחנה הציוני,מבקשת למנוע מגופים דתיים ליצור לחץ על צעירות דתיות שלא להתגייס לצה"ל באמצעות חתימה על…
בתאריך 03.12.18תדון ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת חוק חדשה של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), המבקשת למנות נציגות ציבור לבתי הדין הרבניים.מטרתה של ההצעה היא למנות נציגות ציבור לצד הדיינים…
השדולה ליחסי ישראל ארה"ב, בראשות חברי הכנסת הדוקטורים אברהם נגוסה (ליכוד) ונחמן שי (המחנה הציוני) התכנסה על מנת לדון בשאלה מה יהיו יחסי המימשל החדש על הקהילה היהודית, שרובה ככולה…
נשים מסורבות גט, אשר נמצאות על פי רוב מלכתחילה בעמדה של נחיתות כלכלית מול בן הזוג, המבקשות להתמודד בערכאות משפטים כנגד בני זוג סרבניים, נדרשות לשלם אגרות לצורך ההליכים המשפטים…
שינוי גודל גופנים