תוצאות הצבעה

בעד
בעד
50
נגד
נגד
56

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
53
נגד
נגד
58

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
59
נגד
נגד
50
במליאת הכנסת היום (שלישי) 01.05.2018 אושרה לפנות בוקר, הצעת חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי של חבר הכנסת אבי דיכטר (הליכוד) וקבוצת חברי כנסת בקריאה ראשונה 64 תמכו 50…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
55
נגד
נגד
52
לאחר רצף של אירועים דוגמאת, החלטת מספר ראשי ערים להעביר בעירם חוקי עזר עירוניים המאשרים פתיחת עסקים בשבת, ומחלוקות בתוך הקואליציה שהגיעו לשיאן בבקשתו של יושב-ראש הקואליציה, ח"כ דודי אמסלם…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
57
נגד
נגד
50
לפנות בוקר יום שלישי ה-12.12.2017, קיימה מליאת הכנסת הצבעה דרמטית לקריאה ראשונה על הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017. בדיון…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
33
נגד
נגד
27
נמנע
נמנע
1
ביום שני ה- 13.11 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצע"חלהטמעת המשפט העברי של חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). מטרתה של הצע"ח היא לאפשר לשופטים בבתי המשפט של מדינת ישראל…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
30
נגד
נגד
55
בתאריך ה-25.10.2017 עלו במליאת הכנסת שתי הצעות חוק המבקש לכונן כחוק ייסוד את אופיה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. זאת, על רקע הדיונים על חוק הלאום בוועדה המיוחדת לכך.…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
22
נגד
נגד
39
נמנע
נמנע
1

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
72
בתאריך ה-5.12.2016 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 82 ח"כים וללא מתנגדים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016 של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני), אלי…
על רקעתלונות חוזרות ונשנות של אסירים בעניין מתן שירותי דת על ידי שירות בתי הסוהר (להלן שב"ס) לאסירים שאינם יהודים, חברי הרשימה המשותפת הגישו לשולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת להבטיח…