היו"ר עינת וילף: המטרה של הדיון היום, יש שתי מטרות. מטרה אחת היא בכלל להציג את כל הנושא של החינוך החרדי, איך הוא בנוי מנקודת המבט של משרד החינוך, הנתונים,…