סדר היום: פינוי ילדים ממאחזים – ישיבת מעקב פרוטוקול: היו"ר זבולון אורלב: … של הנהלים, האם המערכת גיבשה נהלים, לא גיבשה נהלים, אם גיבשה נהלים, מה הם הנהלים, אם היא…