דיון זה כונס באופן דחוף על מנת ללמוד על היקף התופעה שבה נשים יהודיות, בעיקר עולות חדשות וקטינות, נלקחות ע"י בני מיעוטים אל מקום מגוריהם – לטענת יוזמי הדיון. ארגונים…