ח"כ דודו רותם – "אני מבקש לפתוח את הישיבה בהתנצלות. התבטאתי כנגד היהדות הרפורמית בצורה מוטעת ושגויה. הרפורמים וכמובן כל מי שנולד לאם יהודיה הם יהודים לכל דבר ועניין. כוונת…
נכון למועד קיום הדיון, רב ראשי לישראל לא יכל להגיש מועמדות לכהונה נוספת פעם שנייה ברציפות. בדיון זהו, מגובשת הצעת חוק שרוצה לשנות את הסעיף המדובר ולאפשר לרב ראשי לישראל…
סדר היום: הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 7) (הפעלת צו הגבלה), התשע"א-2011 בקשה לרביזיה. הפרוטוקול: היו"ר דוד רותם: שלום. אני פותח את הישיבה.…