בתאריך ה13.2.2017 הניחו ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) וקבוצת חברי כנסת את הצעת חוק הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז2017 המיועדת להבטיח רחבת תפילה באזורה הדרומי של רחבת…