היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שבת יום המנוחה, התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לקבוע ולחזק את יום השבת כיום המנוחה הממלכתי…
היום, שני  4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק…
אתמול, שני 4.11.2019 הנוחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות לבית אוכל שאינו מחלל שבת), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות דיינים), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לעגן בחוק הדיינים, את תנאי כשירות…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת למנוע את…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – דין משמעתי לרבני ערים), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לקבוע מנגנון…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קיצור משך זמן ההחלטה בערעור), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת לקצר…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת…
אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן). הצעת החוק מבקשת…
שינוי גודל גופנים