תוצאות הצבעה

בעד
בעד
28
נגד
נגד
46
היום, רביעי 1.7.2020 עלתה להצבעה במליאה הצעת החוק לתיקון חוק הפונדקאות של ח"כ עידן רול (כחול לבן) ונפלה ברוב של 47 מתנגדים אל מול 29 תומכים. דקות לפני ההצבעה, צייץ…
במהלך שבוע שעבר, שני 16.6.2020 פנה שר העבודה והרווחה ח"כ איציק שמולי (העבודה) אל יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ח"כ חיים כץ (הליכוד) וביקש להביא לאישור ודיון בועדה את…
מטרת הצעת חוק זו לקבוע כי הסמכות לדון בהתרת נישואין של בני זוג הכשירים להינשא בארץ אך בחרו להינשא בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ, תהא מסורה לבתי המשפט לענייני משפחה. זאת,…
היום, שני 11.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התש"ף–2020 של ח"כ עידן רול (יש עתיד-תל"ם). הצעת החוק מבקשת לאסור את טיפולי ההמרה בקרב קטינים לאור…
היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), התש"ף–2019 של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת…
היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התש"ף–2019 של ח"כ…
היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר). הצעת החוק מבקשת לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד…
היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים או שאינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, התש"ף–2019…
היום, שני 11.11.2019 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הגדרת הורים מיועדים), התש"ף–2019 של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר). הצעת החוק…
היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים והרחבת ההגנה על האם הנושאת), התש"ף–2019 של…
שינוי גודל גופנים