תוצאות הצבעה

בעד
בעד
11
הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון – הפעלת צו הגבלה), התשע"א–2011 ההצעה עברה לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט ברוב של 13 בעד 0 נגד ו-0…
סדר היום: 1. הגיור האורתודוקסי והשלכותיו על העלייה. 2. משרד הפנים מונע מיהודים שעברו גיור אורתודוקסי לעלות לארץ – הצעה לדיון מהיר של ח"כ ניצן הורוביץ. 3. משרד הפנים מונע…