תוצאות: ()
יבגני סובה
משה גפני
מתן כהנא
ביום א', 6 במרץ 2022 ג' באדר ב' תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה על ידי השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה), טיוטת הצעת חוק בתי דין רבניים (סדרי…
ינון אזולאי
מתן כהנא
ניר אורבך
ביום א', 23 לינואר 2022, כ"א בשבט התשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו). יוזם הצעת החוק: חה"כ ניר אורבך…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
24
נגד
נגד
45
הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה)
ביום א', 16 בינואר 2022, י"ד בשבט התשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה). יוזמי הצעת החוק: חה"כ שלמה קרעי (ליכוד), חה"כ חווה…

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
40
נגד
נגד
47
אבי מעוז

תוצאות הצבעה

בעד
בעד
47
נגד
נגד
61
מאי גולן
מתן כהנא
ביום א', 2 לינואר 2022, כ"ט בטבת תשפ"ב, הוצגה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון) (הגבלת כהונת ממונה). יוזם הצעת החוק הינו: השר לשירותי דת יהודיים…