הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), של ח"כ אליהו ברוכי

היום, שני 9.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התשפ"א–2020 של ח"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת להפחית את שווי השימוש ברכב לשומרי שבת וחג לעניין פקודת מס הכנסה ב-15%, בכפוף להצהרה של העובד כי לא ישתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל, למעט שימוש ברכב להצלת חיים.

מספר פנימי: 2147494

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת            אליהו ברוכי

______________________________________________

פ/2314/23

 

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התשפ"א–2020

תיקון סעיף 2 1. בפקודת מס הכנסה[1], בסעיף 2(2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג)     על אף האמור בכל דין, עובד שיצהיר שאינו משתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל למעט שימוש להצלת חיים, יופחת שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד לפי הוראות פסקה (ב) ב-15%; בפסקה זו –
"חגי ישראל" – שני ימי ראש השנה, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות;
"שבתות וחגי ישראל" – החל בשקיעת החמה בערבי שבת וחגי ישראל ועד לצאת הכוכבים."

דברי הסבר

סעיף 2(2) לפקודת מס ההכנסה קובע כי עובד שהועמד לרשותו רכב על ידי המעביד חייב במס בגין תשלומים שניתנים לו בשל החזקת אותו רכב, כאשר שווי השימוש נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז–1987.

בישראל יש כיום מאות אלפי עובדים שנהנים מרכב צמוד שניתן להם על ידי המעביד, כאשר חלקם אינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים מטעמי דת.

הוצאות הרכב של עובדים אלה נמוכות לאור העובדה שפרמיות הביטוח, צריכת הדלק והבלאי לרכב נמוכים באופן משמעותי כיוון שהרכב אינו בשימוש בשבתות וחגים. לכן שווי השימוש ברכב לעובדים אלו נמוך בפועל בהשוואה לשווי השימוש ברכב לעובדים שמשתמשים ברכב לצורכיהם האישיים במשך כל ימות השבוע.

יתרה מכך, שווי הרכב לעובד מגלם את הנסיעות שהעובד מבצע לצרכיו האישיים מחוץ לשעות עבודתו, שמתבצעות בעיקר בימים שאינם ימי עבודה. לפיכך, עובד שאינו משתמש ברכבו בשבתות וחגים, שווי השימוש שלו ברכב לצרכיו האישיים, נמוך באופן משמעותי, מעובד שמשתמש ברכבו בכל ימות השבוע.

בחישוב שנתי עולה כי בשנה קיימים בממוצע כ-58 ימי שבתות וחגים שבהם אנשים שהם שומרי שבת וחג (להלן – שומרי שבת וחג) אינם נוהגים ברכב (בקיזוז ימי החג החלים בשבת, ובקיזוז יום הכיפורים שבו רוב האוכלוסייה אינה משתמשת ברכב). כלומר, בכ-16% מימות השנה שומרי השבת והחג אינם משתמשים ברכב (בהתחשב בכך ששבתות וחגים אורכים יותר מ-24 שעות, ולאור העובדה שהשימוש ברכב לצרכים אישיים בימים שאינם ימי עבודה, גבוה מהשימוש ביום עבודה, האחוז אף גבוה יותר), אך משלמים מסים לפי שווי השימוש ברכב הכולל שימוש גם בשבתות ובחגים.

לאור האמור, מוצע להפחית את שווי השימוש ברכב לשומרי שבת וחג לעניין פקודת מס הכנסה ב-15%, בכפוף להצהרה של העובד כי לא ישתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל, למעט שימוש ברכב להצלת חיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2636/19; פ/3112/20; פ/388/21; פ/487/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ329/23) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1670/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בחשוון התשפ"א – 9.11.20