הצעת תיקון חוק שיפוט בתי הדין הרבניים – מתן סמכות לבתי הדין הרבניים לדון בנושא ערכי הזהות היהודית

הצעת תיקון חוק אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב, מציעה כי תורחב סמכותו של בית הדין הרבני לדון בנושאי הזהות היהודית. ההצעה לתיקון החוק באה בעקבות פסילת הכרעה של בית דין רבני ע"י בג"צ בנושא קיום מצוות ברית מילה לילדים אשר הוריהם נפרדו ואחד מהם מעוניין לקיים את ברית המילה והשני אינו מוכן. הכרעת בית הדין הרבני הייתה כי הילדים יעברו את טקס המילה, אך בעתירה לבג"צ של ההורה המתנגד נטען כי אין בסמכות בית הדין הרבני לפסוק בנושא זה. כאמור בג"צ קיבל את ההטענה וביטל את הפסיקה.
לפי דברי ההסבר לתיקון החוק: 
" מאז ועד היום, מסרו היהודים את נפשם על קיום מצווה זו (ברית המילה – ה.ה.), גם בתקופות קשות בהיסטוריה של העם היהודי שבהן ניסו גורמים שונים לגזור גזירות ולאסור על עריכת ברית המילה.

למרות כל הניסיונות, הגזירות והקשיים, מצווה זו מקוימת בקרב כל עם ישראל במסירות נפש, וזו המצווה היחידה שמקיימים כל הזרמים, החוגים והעדות, דתיים כחילונים, ועל פי סקרים, כמעט 100% מכלל המגזר היהודי מקיימים מצווה זו.

לאור הספק שהתעורר בדבר סמכותו של בית הדין הרבני, מוצע כי ייקבע בחוק במפורש שבית הדין הרבני מוסמך, במסגרת הליך הגירושין, לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה."