תיקון לחוק יסוד "כבוד האדם וחירותו": המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ואזרחי מלא לכל אזרחיה

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת הבאים: זוהיר בהלול, מרב מיכאלי, דני עטר, יוסי יונה, קסניה סבטלובה, איציק שמולי, מיקי לוי, אייל בן ראובן, חיליק בר, עמר בר לב, מיכל בירן ("המחנה הציוני"), מיכל רוזין, תמר זנדברג, זהבה גלאון (מרצ), חיים ילין, עפר שלח, יעקב פרי ("יש עתיד") ואברהם נגוסה (הליכוד) – דנה בתיקון בחוק היסוד :כבוד האדם וחירותו. 
מתוך דברי ההסבר לחוק:  
"עקרון השוויון המופיע בעקרונות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, אותן אימץ החוק היא ליבת זכויות היסוד של האדם בישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית.
לכן יש להוסיף לחוקי-יסוד אלו תוספת שתבטיח שוויון זכויות חברתי ואזרחי גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין."

הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ואזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה)

תיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו    1.     בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו , בסעיף 1א, אחרי "כמדינה יהודית ודמוקרטית" יבוא "המקיימת שוויון זכויות חברתי ואזרחי גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין".
תיקון חוק-יסוד: חופש העיסוק    2.    בחוק-יסוד: חופש העיסוק , בסעיף 2, אחרי "כמדינה יהודית ודמוקרטית" יבוא "המקיימת שוויון זכויות חברתי ואזרחי גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין".

דברי הסבר
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, מבססים את זכויות היסוד של האדם בישראל וכיבודן "ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל".
סעיף 1א לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וסעיף 2 לחוק-יסוד: חופש העיסוק, מגדירים את מטרת חוקים אלו – להגן על כבוד האדם וחירותו ועל חופש העיסוק באמצעות חוקי-יסוד שמעגנים את ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית.
עקרון השוויון המופיע בעקרונות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, אותן אימץ החוק היא ליבת זכויות היסוד של האדם בישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית.
לכן יש להוסיף לחוקי-יסוד אלו תוספת שתבטיח שוויון זכויות חברתי ואזרחי גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/691/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז התשע"ה – 22.6.15