תזכיר חוק מערך הגיור התשפ"ב-2022

השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) פרסם את תזכיר חוק מערך הגיור התשפ"ב-2022 להערות ציבור. חוק זה יביא לשינוי במערך הגיור הממלכתי. מדובר על הרחבת מערך הגיור באופן שבנוסף על בתי הדין לגיור הקיימים כיום, יוקמו מותבי גיור מקומיים שיוקמו על ידי רבני עיר ויהיה בסמכותם לגייר.

"בישראל מתגוררים למעלה מ-400,000 אזרחים חסרי דת ואחרים שאינם נחשבים יהודים על פי ההלכה היהודית. רובם עלו ארצה בגלי העלייה הגדולים ממדינות חבר העמים, אתיופיה ושאר התפוצות. קרוב למאה אלף מתוכם נולדו בישראל. ממשלות ישראל ראו בגיור במהלך השנים אתגר לאומי ודתי. הוקם מערך גיור ממלכתי אך חוק בנושא הגיור לא נחקק עד כה. המהלך המוצע צפוי להביא להרחבת מעגל המותבים המוסמכים לגייר בישראל."

תזכיר חוק מערך הגיור, התשפ-ב – 2022 (1)