תזכיר חוק: לקבוע נורמות אחידות ומחייבות לעניין המדיניות למתן תעודת הכשר

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (כללים אחידים למתן תעודת הכשר), התשע"ד-2014

בנסיבות הנוכחיות, בהעדר הסדרה חקיקתית מחייבת, קיימת שונות מסוימת בין הרבנים המוסמכים לתת תעודת הכשר לעניין המדיניות למתן תעודת הכשר. הצעת החוק נועדה להסמיך את המועצה לקבוע נורמות אחידות מחייבות לעניין מתן תעודת הכשר. הנורמות יעסקו במכלול ההיבטים הנוגעים להלכות כשרות ולדרכים לוודא כי בית עסק אכן כשר. נורמות אלו יחייבו את הרבנים המקומיים.   

שינוי גודל גופנים