תזכיר חוק: להחיל את התיקון לחוק גיל הנישואין המעלה את הגיל החוקי לנישואין מ-17 ל-18

תזכיר חוק גיל נישואין (תיקון מס' 6)(תיקון), התשע"ד-2013

הצעת החוק נועדה לקבוע הוראת תחילה לתיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, התש"י-1950, שהתקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013). במסגרת תיקון זה, הועלה גיל הנישואין בחוק מגיל 17 לנישואי נער ונערה, לגיל 18 לנישואי קטין או קטינה כקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, תוך החלפת המונח "נערה או נערה" במונח "קטין או קטינה". בנוסף לכך, תוקן סעיף 5 לחוק תוך שינוי הנסיבות למתן היתר לנישואי קטין או קטינה מתחת לגיל 18, על ידי בית המשפט לענייני משפחה. לפי התיקון, בית המשפט ייתן היתר רק במקרים בהם קיימות, לדעתו, נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, אשר מצדיקות מתן היתר ובתנאי שמלאו להם שש עשרה שנים.