תזכיר חוק: הסדרת סמכויות מפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' __) (סמכויות מפקחים), התשע"ד-2013

חוק זה נועד להסדיר מכלול סמכויות פיקוח ואכיפה שיוענקו למפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל.