שרת המשפטים ציפי לבני יוזמת הקמת "בית דין משמעתי לרבני ערים" שבוע לאחר מכין מכריז סגן השר לשירותי הדת על יוזמה המבקשת להקים "ועדת בירור לרבנים". מה ההבדל בין שתי היוזמות?

שרת המשפטים ציפי לבני בישרה על יוזמה אתה היא מקדמת באמצעות הצעת חוק ממשלתית של משרד המשפטים, אשר דורשת הסדרה והקמה של בית דין משמעתי לרבני רבים. ההסדר הקיים כיום נעדר הגדרות נצרכות ביחס להליכים הללו, הן בהיבטים מהותיים והן בהיבטים פרוצדוראליים.

מתוך דברי ההסבר לתזכיר החוק של משרד המשפטים:
הניסיון מלמד, כי ההסדרה הנוכחית מעוררת קשיים שונים, המביאים לכך שהמנגנון הקבוע בחוק אינו ממלא את ייעודו. בית הדין המשמעתי הקבוע בחוק כיום, מורכב מדיין ושני רבני עיר. בפועל, טריבונל זה אינו מקיים דין משמעתי אפקטיבי. המקרים בהם הופנתה אי פעם תלונה להרכב זה הינם ספורים, ואף בהם, בית הדין לא קיבל כל החלטה של ממש.
החוק המוצע, קובע הרכב שונה של בית הדין, שיכלול חברים המייצגים את מגוון האינטרסים השייכים לעניין. זאת, בשונה מהמצב הקיים, בו בית הדין מורכב כולו מחברים הנמנים עם הקבוצה כלפיה הם נועדו להפעיל את מרותם. כמו-כן, החוק המוצע כולל מנגנונים מפורטים בנוגע להליך המשמעתי כולו, מעת קיומו של חשד לביצועה של עבירת משמעת, ועד לפסק דין בעניין על-ידי בית הדין."

שבוע לאחר מכן סגן השר לשירותי דת אלי-בן דהן מפרסם גם הוא תזכיר חוק מטעם משרדו. התזכיר מציע להקים "ועדת בירור לרבנים".

מתוך דברי ההסבר לתזכיר החוק של המשרד לשרותי דת:
"בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות. מחוקק המשנה ראה לנכון במסגרת התקנות להעניק לרב הגנות שונות מפני פיטורין וזאת על מנת להקנות לו עצמאות במילוי תפקידו והפעלת סמכויותיו.
חוק שירותי הדת היהודיים מסדיר דין משמעתי לרבני ערים, שנועד לתת מענה לעבירות משמעתיות/אתיות של רבני ערים. עם זאת, אין בכך כדי לתת מענה למקרים בהם כאמור הבעיה היא חוסר תפקוד ואופן התנהלות כללי.
מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים."

מה ההבדלים בין ההצעות?

בהצעת החוק של השרה ציפי לבני:
יוקם בית דין משמעתי לרבנים, באמצעותו ניתן יהיה להדיח רבנים גם על אמירות פוגעניות (כלפי נשים, ערבים, הקהילה הלהט"בית וכו').
בית הדין יורכב מ –
1. שופט/ת שימונה על ידי שרת המשפטים
2. דיין שימונה על ידי-שרת המשפטים והרב הראשי
3. רב עיר שתמנה הרבנות הראשית.

בהצעת החוק של סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
תוקם ועדת בירור לרבנים. באמצעותה ניתן יהיה להדיח רבנים שאינם מבצעים את תפקידים כראוי או שאינם מתפקדים.
ועדת הבירור תורכב מ –
1. דיין מכהן או דיין שיצא לגמלאות שיומנה על ידי השר לשירותי דת.
2. רב עיר שימנה נשיא מועצת הרבנות הראשית.
3. יועץ משפטי של משרד ממשלתי או יחידת סמך שימנו השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית.

לתזכיר החוק המלא של השרה ציפי לבני לחצו כאן

לתזכיר החוק המלא של סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן לחצו כאן