רפורמה בבתי הדין הרבניים: יחויבו להציג בפני זוגות הנמצאים לקראת גירושין כי באפשרותם לבצע גישור

בעיתון "ידיעות אחרונות" פורסם היום (10.11) כי הרפורמה, לפיה יחויבו בתי הדין הרבניים להציג בפני זוגות הנמצאים לקראת גירושין ובפני אנשי שנקלעו לסכסוכי ירושה כי באפשרותם לבצע גישור, תצא היום לדרך.
זאת, למרות שהצעת החוק של משרד המשפטים והשרה ציפי לבני להטיל את חובה זו במסגרת הניסיון למנוע את "מירוץ הסמכויות" בגירושין, טרם עברה. 

בעיתון "ידיעות אחרונות" נכתב כי משרד המשפטים קבע שמעתה בתי הדין הרבניים יחויבו להציג בפני זוגות הנמצאים לקראת גירושין ובפני אנשים שנקלעו לסכסוכי ירושה, כי באפשרותם לבצע גישור שמטרתו להקל על הליך הגירושין ולהביא למציאת פתרון מוסכם ע"י הצדדים.
הליך הגישור אינו חדש, אולם כעת תוטל על בית הדין החובה להודיע על אפשרות זו מראש. עם זאת, אין חובה לבצע את הגישור.
כמו כן, לפי "ידיעות אחרונות" מדובר במהלך שהוא "חלק מהחקיקה שמנסה שרת המשפטים לקדם, לצורך הפסקת המונופול של בתי-דין רבניים בגירושין ומתן הזדמנות שווה למי מהצדדים להתדיין קודם בבית-משפט למשפחה." 

חשוב להזכיר שלפני כחמישה חודשים הגישו משרד המשפטים והשרה העומדת בראשו, ציפי לבני, את הצעת החוק 
להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה אשר ביקשה, בין השאר, להחיל את חובת ההודעה על אופציית הגישור כחלק מהניסיון לעצור את "מירוץ הסמכויות" בין בתי הדין השונים. 

בהצעת החוק נכתב: "לפי המוצע, תהיה חובה על צדדים לסכסוך משפחתי לפתוח תובענה בעניין של סכסוך משפחתי בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ולא בהגשת כתב תביעה מפורט. לאחר הגשת הבקשה יוזמנו הצדדים לפגישת מידע, היכרות ותיאום ביחידת הסיוע הרלבנטית (להלן – פגישת מהו"ת) ויוצע לצדדים להמשיך בניסיון ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, לרבות בגישור."

התקנה החדשה מאושרת למרות העובדה שנכון להיום, הצעת החוק עוד לא עלתה להצבעה סופית ולא אושרה.

לנוסח המלא של הצעת החוק של השרה ציפי לבני לחצו כאן