הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל) של ח"כ שרן השכל.

היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התש"ף–2019 של ח"כ שרן השכל (הליכוד).

הצעת החוק מבקשת להגדיר שטח שגרירות זרה כשטח שאינו נכלל בשטח ישראל, בכל הקשור לדיני נישואין וגירושין המצויים בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים.

מספר פנימי: 2081695

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת        שרן מרים השכל

 

______________________________________________

פ/473/22

 

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 1 1. בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953[1], בסעיף 1, בסופו יבוא "לעניין זה, "בישראל" – למעט שטח שגרירות מדינה זרה".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להגדיר שטח שגרירות זרה כשטח שאינו נכלל בשטח ישראל, בכל הקשור לדיני נישואין וגירושין המצויים בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. מטרת הצעה זו היא לאפשר לאזרחי המדינה, שאינם יכולים להינשא ברבנות בדרך המסורתית מסיבות שונות, להירשם לנישואין אזרחיים במתחם שגרירות זרה בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2014, כ-8,942 זוגות תושבי ישראל נישאו מחוץ לגבולות המדינה. הצעה זו צפויה להיטיב במישור הכלכלי עם זוגות הבוחרים שלא להינשא על פי דין תורה ועם זוגות פסולי חיתון, אשר מנועים מלהינשא בישראל על פי דין תורה. זוגות אלה לא יצטרכו לטוס אל מחוץ לגבולות המדינה כדי להתחתן, ויוכלו להינשא בישראל, בלי להיות נתונים לסמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/5145/20).

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בחשוון התש"ף – 18.11.19