הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), של ח"כ לפיד נפלה.

היום, רביעי 21.10.2020 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התש"ף–2020 של ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים אל מול 33 תומכים.

סגן שר הפנים ח"כ יואב בן צור הציג את עמדת הממשלה ואמר:

"ככלל, חוקי עזר שמחוקקות הרשויות המקומיות אינם נדרשים להסכמה אקטיבית של שר הפנים. אלא, לשר נתונה הסמכות לפי סעיף 258(ג) לפקודת העיריות להורות בתוך 60 ימים על עיכוב פרסומו של חוק עזר ברשומות, בכפוף למתן נימוקים מצד השר או מי שהסמיך השר לעניין. בהתאם לסעיף 258(ד) לפקודה, רשאי השר אף לפסול את חוק העזר בהתאם לנימוקיו או להחזירו עם הערותיו לדיון מחודש במועצת הרשות. בכפוף למתן נימוקים מצד השר או מי שהסמיך השר לעניין. בהתאם לסעיף 258(ד) לפקודה, רשאי השר אף לפסול את חוק העזר בהתאם לנימוקיו או להחזירו עם הערותיו לדיון מחודש במועצת הרשות. בבית הזה נחקק החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ז–2017. לפני שנחקק תיקון זה, לא נדרשה הסכמתו המפורשת של השר גם בעבור חוקי עזר לעניין פתיחת עסקים בימי המנוחה. התיקון קובע כי חוקי העזר העירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה לא יפורסמו ברשומות אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. יתרה מכך, בשל חשיבותה של השבת ושל ימי המנוחה הקבועים בחוק, נקבע בתיקון כי השר לא ייתן את הסכמתו לחוק עזר שכזה, אלא אם שוכנע השר שמדובר בפתיחתם של עסקים אשר נועדו לספק צרכים שהינם חיוניים לדעתו של השר. הצעת החוק המונחת לפניכם מבקשת לבטל תיקון זה תוך פגיעה במעמדה של השבת ושל ימי המנוחה. בשם כבודה של השבת וההגנה על חשיבותם של ימי המנוחה, אני מבקש שתצביעו נגד הצעת חוק זו. מוריי ורבותיי, חבריי חברי הכנסת, כשקמה מדינת ישראל קבעו קברניטי המדינה שיום המנוחה הלאומי זה יום השבת. לא לחינם הם קבעו את יום השבת כיום המנוחה הלאומי. הם הבינו שבמדינה יהודית שקמה בארץ-ישראל חשוב מאוד להדגיש ולהציף שעיקרה של זכות ישיבתנו ההיסטורית בארץ הזאת אינה נובעת אלא ממורשתנו, ממורשת יהודית שקיבלה חזקה על הארץ הזאת. לולא הסמלים הלאומיים האלה, לא הייתה לנו זכות ישיבה בארץ הזאת. ולכן הם קבעו – רבותיי, אנחנו לא נכנסים לבתיהם של אנשים, אנחנו לא נכנסים וקובעים לאדם מה לעשות, אבל בנראות הציבורית השבת היא סמל שצריך להיראות, סמל שצריך להיות מודל למדינה יהודית בארץ-ישראל. לא ייתכן שכולנו נלחמנו להגיע לפה, לאדמה הזאת, ולא לאתיופיה ולא למקומות אחרים שהציעו לנו, חליפיים, אלא דווקא לארץ הזאת שהבטיחו לנו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ופה אנחנו, יהודים יושבים פה, ומבקשים להפוך את השבת ליום חול, להפוך את השבת ליום תיקונים, ליום רכישות. לא ירחק היום, במידה שהדברים הללו ייפרצו, שאנחנו נמצא את עצמנו הופכים את יום השבת לעוד אחד מימי השבוע ומי בעצם הולך לעבוד בשבת? המנהל הגדול, המנכ"לים? הם יושבים בבית ומבלים עם המשפחות שלהם, אבל האנשים החלשים, אלה שמקבלים שכר מינימום, אותם מבקשים להעסיק בשבת, ואין להם ברירה. אם הם לא יעבדו – יפוטרו. הרבה הרבה יותר טוב מאצלנו, לצערנו הרב. אנחנו רוצים לתת לכולם הזדמנות שווה ליום מנוחה ויום המנוחה בארץ הזאת זה יום השבת, לפועל, לחנווני, לנהג. באו אלי יושבי ראש ועדים של תחבורה ציבורית ואפילו ערבים ואמרו, אנחנו לא רוצים לעבוד בשבת, אנחנו רוצים יום חופש. לא רוצים לקבל 200% ולא רוצים לקבל שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות עם המשפחה, לבלות עם המשפחה, כל אחד בדרכי הבילוי שלו. אחינו שהיו בגלויות שונות, מסרו את נפשם על קדושת השבת לכן, עם כל הכבוד לראש העיר, זה שיקולים אחרים. יש דברים של נראות שלך מדינה, שהמדינה צריכה לקבוע איך תהיה הנראות הציבורית במדינת ישראל. לא כל עיר יכול לעשות דין לעצמו. אמרנו שרשאי שר הפנים ושר הפנים לא משתמש בזה לעיתים קרובות, ביכולת שלו לפסול חוקי עזר עירוניים. הוא משתמש בשם בשום שכל. בדרך כלל וכמעט זה לא מגיע לשולחנו של שר הפנים חוקים שהוא פסל. אלה ממש חוקים בודדים. לכן אני קורא לכולם, בלי יוצא מן הכלל, להצביע נגד החוק הזה, כי לא העת הזאת זאת עת שבה אנחנו צריכים, בזמן של סגרים גדולים, בזמן של איחודים שצריכים לעשות בעם, זה לא הזמן עכשיו".