הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, של ח"כ יוליה מלינובסקי

היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף–2019 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרים שבהם השחתת מודעה נעשית על רקע מגדרי ניתן יהיה להטיל בנוסף לעונש המאסר גם עונש של הקנס המנוי בסעיף 61(א)(2) לחוק העיקרי, בסכום של 29,200 ₪.

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת           יוליה מלינובסקי
עודד פורר
יבגני סובה
אלי אבידר
חמד עמאר
אלכס קושניר
מרק איפראימוב

______________________________________________

פ/1023/22

הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף–2019

תיקון סעיף 195 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 195, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב)    העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2).
תיקון סעיף 466 2. בסעיף 466 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב)    העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2).

דברי הסבר

לאחרונה מתרחבת תופעה של השחתת מודעות ברחבי המדינה בהן מופיעות דמויות נשיות. משחיתי המודעות משחירים ומטשטשים את הדמויות הנשיות המופיעה במודעות, אך אינם פוגעים בדמויות גבריות. התופעה מתרחשת גם ביחס לדמויות נשיות על שטרות כסף ומסמכים רשמיים – ומטרתה היא להדיר נשים מהמרחב הציבורי.

השחתת תמונות נשים במרחב הציבורי היא גם מעשה אלים שמטרתו להעלים נשים, ולבטל את קולן ואת השפעתן. בבסיסו, המעשה מתייחס, לנשים כאל מפגע ואובייקטים מיניים שצריך להסתיר. ההדרה וההסתרה של נשים והניסיון ליצור מרחבים 'סטריליים' מנשים היא משפילה, פוגענית ורוויה בשנאת נשים.

הדרת הנשים הגיעה גם למערכת הבחירות האחרונה שבמהלכה היו מקרים מרובים של השחתת שלטי חוצות של מועמדות שהשתתפו בבחירות. ביטויים אלו מהווים פגיעה בזכות הבסיסית של נשים להיבחר, כמו גם בזכות – של נשים וגברים – לבחור, בטוהר הבחירות ובשוויון.

חוק העונשין, התשל"ז–1977, מטיל כיום עונש מאסר של שלושה חודשים על משחית מודעה או שלט שנתלו על פי דין או על פי הוראת עובד ציבור (סעיף 195), וכן על מי שמקלקל בכוונת תחילה שטר מטבע (סעיף 466). מוצע לקבוע כי במקרים שבהם ההשחתה נעשית על רקע מגדרי ניתן יהיה להטיל בנוסף לעונש המאסר גם עונש של הקנס המנוי בסעיף 61(א)(2) לחוק העיקרי, בסכום של 29,200 ₪.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4903/20; הוסרה מסדר היום בדיון מוקדם ביום כ' בכסלו התשע"ט (22 בנובמבר 2018)).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19