מליאת הכנסת דחתה את הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי), התשע"ז-2016

בתאריך ה-15.2.2017 דחתה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את הצעת חוק  לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי), התשע"ז-2016 של ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) ברוב של כ-37 מתנגדים, אל מול 26 תומכים.

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד):
"אני לא מתנצל בפני חברי חברי הכנסת שאני כל שישה חודשים מעלה את זה עוד פעם. אני חושב שאת ההצעה הזאת היו צריכים להעלות שרת הקליטה, ושר הדתות, וסגנית יושב-ראש הכנסת, וכל מי שהעלייה הזאת וזהותה היהודית-דמוקרטית של מדינת ישראל חשובה לו בהקשרים האלה. אבל מה כולם יגידו בראש? רפורמים, קונסרבטיבים. בהקשר הזה דווקא צריך להגיד תודה אפילו לאחים הרפורמים והקונסרבטיבים שלנו – החוק הזה לא דן בגיורים שלהם, הוא דן רק בגיורים אורתודוקסים; אבל הם, בהכירם את חשיבות החוק, החליטו לעמוד בצד ולא להתנגד לו.

בין הפעם הקודמת שהשר יריב לוין עמד פה ודחה את זה לבין עכשיו נולדו עוד 2,520 תינוקות שלא רשומים כיהודים, כיוון שהחוק הזה לא התקבל. השר לוין כנראה ישיב שכשהוא הולך לפתרון המדינה הדו-לאומית – איפה יהיו אחינו שבאו מחבר המדינות ואמרנו להם: אתם לא יהודים? באיזה צד של הלאומיות תשימו אותם? יהודים או לא-יהודים?"
השר איוב קרא (הליכוד):

"לגופו של עניין אנו סבורים שעל הממשלה להתנגד ולדחות את ההצעה – כדלהלן: לפני כ-20 שנה התכנסה ועדת נאמן, ועסקה בתחום הגיור כשהעיקרון המנחה שעמד לנגד עיניה היה הצורך בשמירה על אחדות העם באמצעות גיור אחד המוסכם ומקובל על הכול ומאושרר על-ידי הרב הראשי.

מסקנותיה של ועדת נאמן התקבלו על דעת הממשלה בסדרת החלטות ממשלה, ובהתאם לכך הקימה הממשלה את מערך הגיור ובתי-הדין לגיור הכפופים לרב הראשי; זאת, לשם קיומו של הליך גיור אחד המקובל על הרבנות הראשית ועל מוסדות המדינה, דבר שישמור על אחדות העם ועל כבודם ומעמדם של המתגיירים. לעומת זה, עיקרה ומטרתה של הצעת החוק הנ"ל לאפשר גיור על-פי מגוון הרכבי בתי-הדין שממומנים על-ידי עצמם ואשר אינם נדרשים להיות כפופים לרב הראשי. דבר זה יכול להוביל למגוון גיורים שעלולים לא להתקבל על-ידי הרבנות הראשית, וזה ייצור סוגי מתגיירים ורמות שונות של מתגיירים."

לקריאת הצעת החוק