מליאת הכנסת דחתה את הצעת החוק של ח"כ שטרן לאיפשור גיור על ידי רב מקומי

ביום רביעי ה-15.2.2016 דחתה מליאת הכנסת ברוב של כ-37 מתנגדים אל מול 26 ח"כים את הצעת החוק של ח"כ שטרן המבקשת לאפשר גיוראורתודקסי על ידי רב מקומי, ולא רק דרך מערך הגיור ובתי הדין לגיור הכפופים לרב הראשי.

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד):
"בין הפעם הקודמת שהשר יריב לוין עמד פה ודחה את זה לבין עכשיו נולדו עוד 2,520 תינוקות שלא רשומים כיהודים, כיוון שהחוק הזה לא התקבל…החוק שאני הבאתי משאיר את כוח הגיור בידי הרבנות הראשית. אבל מה? הוא קצת מפרק את המונופול. הרי אנחנו יודעים, יש רב ראשי לישראל שהבית הזה בחר אותו, שעשה הסכם טיעון על זה שהוא מכר גיורים…. אני חושב שאת ההצעה הזאת היו צריכים להעלות שרת הקליטה, ושר הדתות, וסגנית יושב-ראש הכנסת, וכל מי שהעלייה הזאת וזהותה היהודית-דמוקרטית של מדינת ישראל חשובה לו בהקשרים האלה. אבל מה כולם יגידו בראש? רפורמים, קונסרבטיבים….בהקשר הזה דווקא צריך להגיד תודה אפילו לאחים הרפורמים והקונסרבטיבים שלנו – החוק הזה לא דן בגיורים שלהם, הוא דן רק בגיורים אורתודוקסים; אבל הם, בהכירם את חשיבות החוק, החליטו לעמוד בצד ולא להתנגד לו".

סגן השר איוב קרא (ליכוד):
"מכל מקום, לגופו של עניין אנו סבורים שעל הממשלה להתנגד ולדחות את ההצעה – כדלהלן: לפני כ-20 שנה התכנסה ועדת נאמן, ועסקה בתחום הגיור כשהעיקרון המנחה שעמד לנגד עיניה היה הצורך בשמירה על אחדות העם באמצעות גיור אחד המוסכם ומקובל על הכול ומאושרר על-ידי הרב הראשי.
מסקנותיה של ועדת נאמן התקבלו על דעת הממשלה בסדרת החלטות ממשלה, ובהתאם לכך הקימה הממשלה את מערך הגיור ובתי-הדין לגיור הכפופים לרב הראשי; זאת, לשם קיומו של הליך גיור אחד המקובל על הרבנות הראשית ועל מוסדות המדינה, דבר שישמור על אחדות העם ועל כבודם ומעמדם של המתגיירים. לעומת זה, עיקרה ומטרתה של הצעת החוק הנ"ל לאפשר גיור על-פי מגוון הרכבי בתי-הדין שממומנים על-ידי עצמם ואשר אינם נדרשים להיות כפופים לרב הראשי".
לקריאת הצעת החוק