מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016

בתאריך ה-5.12.2016 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 82 ח"כים וללא מתנגדים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016 של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני), אלי אלאלוף (כולנו), אילן גילאון (מרצ), דב חנין (הרשימה המשותפת). מטרתה של הצעת החוק היא איסור על גביית כסף בגיןהובלת גופה לקבורה ממשפחתו של הנפטר.

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ טלי פולסקוב (כולנו) בשם וועדת העבודה, הרווחה והבריאות:

"הזכות להיקבר היא זכות בסיסית. חוק הביטוח הלאומי קובע כי המוסד לביטוח לאומי ישלם לכל גוף, המורשה לפי דין לעסוק בקבורה, את דמי הקבורה הקבועים בחוק בעבור הטיפול בקבורת הנפטר. עם זאת, בעת פטירת אדם יהודי בימי שבת, חג או מועד, נאלצים קרוביו לשאת בהוצאות עבור העברת הנפטר באופן פרטי, והם אינם זכאים להחזר מהמוסד לביטוח לאומי. נוסף על כך, קורה כי הגוף שמעביר את הנפטר בעבור המשפחה וגובה תשלום בעד שירות ההעברה, מציע למכירה למשפחה מוצר או שירות הקשורים בקבורה, דוגמת מודעות אבל, מצבה וכו', וזאת תוך ניצול מצבה הקשה של המשפחה ופגיעה בה בשעה קשה כזו.
לפיכך, בהצעת החוק מוצע לקבוע איסור על מכירה או הצעה למכירה של כל מוצר או שירות הקשורים בפטירה, על כל מי שמעביר נפטר, לרבות בעל רישיון לעסוק בקבורה, למעט דברים מעטים אשר מותרים בחוק לבעל רישיון. עוד מוצע לחייב את נותן השירות להודיע למשפחה שהיא זכאית לקבל את שירות הקבורה בחינם מגוף הקבורה המורשה באזור מגוריו, ולקבוע כי נטל ההוכחה לשכנע כי ניתנה הודעה כאמור יהיה על כתפי נותן השירותים. עוד מוצע לאסור על מי שעוסק בהעברת נפטרים להפעיל לחץ, להטריד או לנצל מצוקה של המשפחה על מנת לאלץ אותם להשתמש בשירותיו.
כדי לאכוף את הוראות החוק מוצע לקבוע איסור פלילי ולחייב בקנס את מי שעובר על ההוראות שנקבעו. עוד מוצע לאפשר לבית-המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 5,000 שקלים על מי שהתקשר עם משפחת נפטר תוך הפעלת לחץ, הטרדה או ניצול מצוקה".

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני):
"כמה יצירתיות, כמה השקעה נדרשו בשביל לפתור משהו שעל פניו נשמע כל כך טריוויאלי: שאם חלילה נפטרתי בבית, שלא יעלה כסף לפנות את הגופה של הנפטר או הנפטרת, ושלא יהיה אפשר לנצל את המשפחה בשעה של המשבר הקשה הזה בשביל לסחוט ממנה כספים, אלפי שקלים, לכל מיני שירותים מומצאים".

לקריאת נוסח הצעת החוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית